Ý nghĩa của từ ez game là gì:
ez game nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ez game Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ez game mình

1

14 Thumbs up   1 Thumbs down

ez game


- "ez" là từ đọc tắt của "easy", một số người sử dụng để viết vì âm của "ez" khá giống với "easy"
- Vậy "ez game" nghĩa là "trò chơi này khá dễ để thắng", "ba cái trò chơi dễ ăn đấy mà", "trò này đơn giản thể".
nga - Ngày 12 tháng 12 năm 2018
<< pick me up ebisu >>