Ý nghĩa của từ wo xiang ni là gì:
wo xiang ni nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ wo xiang ni Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa wo xiang ni mình

1

8   0

wo xiang ni


Tiếng Trung được phiên âm ra chữ cái AlphaBeta, nghĩa là "I am missing you" trong tiếng Anh hay "tôi rất nhớ bạn" trong tiếng Việt. Tuy nhiên, cụm từ này dùng để nói trong cuộc trò chuyện, khác với "hao xiang ni", cũng là "tôi nhớ bạn" nhưng trong hoàn cảnh là tường thuật lại.
nga - Ngày 12 tháng 12 năm 2018

Thêm ý nghĩa của wo xiang ni
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ebisu erik >>