Ý nghĩa của từ eq là gì:
eq nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ eq. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa eq mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

eq


1. viết tắt của Emotional Quotient: chỉ số cảm xúc. chỉ số này thể hiện khả năng cảm nhận, biểu lộ, hiểu, truyền đạt cảm xúc. nó quyết định việc các kĩ năng như lãnh đạo, ứng xử, giao tiếp của một người có tốt hay không

ngày nay người ta cho rằng EQ quan trọng hơn trong việc quyết định sự thành công của một người chứ không phải IQ - chỉ số thông minh

2. viết tắt của Equalizer. tính năng trong một chương trình hoặc một máy nghe nhạc cho phép người dùng hiệu chỉnh các tần số bass, treble... để tạo âm thanh khác nhau
hansnam - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

eq


EQ là chữ viết tắt của Emotional Quotient.EQ là chỉ số tình cảm, sự điều hợp khéo léo cảm xúc đưa đến tinh thần lãnh đạo kiên trì, tự tin nhẫn nại,.đầy khả năng thiết lập các mối quan hệ tốt với xã hội để chinh phục hoàn cảnh và con người, hầu mang lại kết quả thành công
Minhthuy123 - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

eq


Là từ viết tắt của cụm từ Emotional Quotient, chỉ số đo lường cảm xúc con người. Ngoài ra, nó còn chỉ ra khả năng điều khiển và điều tiết cảm xúc của người khác theo ý của mình. Vì vậy, điều này khá là quen thuộc khi gặp ở những nhà lãnh đạo giỏi hay nhà tuyên truyền tài ba.
nga - Ngày 08 tháng 10 năm 2018

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

eq


Trí tuệ xúc cảm (emotional intelligence - EI) thường dùng dưới hàm nghĩa nói về chỉ số cảm xúc (emotional intelligence quotient - EQ) của mỗi cá nhân. Chỉ số này mô tả khả năng, năng lực, kỹ năng (tro [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

eq


- EQ là viết tắt của cụm từ "Emotional Quotient" - chỉ số cảm xúc.
- EQ là viết tắt của Equivalent (Eq hay eq)- Đương lượng: là đơn vị đo lường thường dùng trong hoá học và sinh học. Nó đo lường khả năng một chất kết hợp với các chất khác. Nó thường được dùng khi nói về nồng độ chuẩn.
gracehuong - Ngày 10 tháng 8 năm 2013

<< kinda cuz >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa