Ý nghĩa của từ eng là gì:
eng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ eng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa eng mình

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

eng


Anh , Eng tam = anh em
Nguồn: quangtrionline.org

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

eng


(Phương ngữ, Khẩu ngữ) anh (chỉ dùng để xưng gọi; hàm ý thân mật) eng ở lại, tui đi trước nghe!
Nguồn: tratu.soha.vn

3

0 Thumbs up   2 Thumbs down

eng


Peter, cử nhân khoa học (kỹ sư). | Nước Anh (England). | Người Anh; tiếng Anh (English). | Viết tắt. | : ''engineer (ing)'' — Peter BSc (Eng) | Peter, cử nhân khoa học (kỹ sư). | Nước Anh (Engla [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

0 Thumbs up   6 Thumbs down

eng


Peter, cử nhân khoa học (kỹ sư). | Nước Anh (England). | Người Anh; tiếng Anh (English). | Viết tắt. | : ''engineer (ing)'' — Peter BSc (Eng) | Peter, cử nhân khoa học (kỹ sư). | Nước Anh (Engla [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

<< vie fra >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa