Ý nghĩa của từ fra là gì:
fra nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ fra. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa fra mình

1

0 Thumbs up   1 Thumbs down

fra


Người anh; tên hiệu chỉ tu sĩ Italia.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   5 Thumbs down

fra


Người anh; tên hiệu chỉ tu sĩ Italia.
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< eng rus >>