Ý nghĩa của từ ego là gì:
ego nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ ego. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ego mình

1

8 Thumbs up   3 Thumbs down

ego


Cái tôi.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

6 Thumbs up   4 Thumbs down

ego


1. Là từ mang ý nghĩa triết học, chỉ cái tôi, cái bản ngã của cá nhân, theo chủ nghĩa cá nhân, thực dụng.
2. Nó là viết tắt của English Game Online. - Là 1 game online với mục đích rèn luyện tiếng Anh cho học sinh sinh viên.
lucyta - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

3

6 Thumbs up   6 Thumbs down

ego


1. (danh từ) nhận thức của con người về tầm quan tọng của bản thân. Bản ngã, tính vị kỷ.
(triết học) cái tôi (cùng với khái niệm cái nó và cái siêu tôi làm nên quan điểm triết học của Sigmund Freud).
Phuongthao2013 - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ego


Danh từ trong lĩnh vực triết học: cái tôi, cá nhân hay ý kiến của bản thân, cảm nhận về sự quan trọng và khả năng của bản thân trong cộng đồng. Bên cạnh đó, nó còn thể hiện tâm tư, suy nghĩ của một người cố hòa hợp với ước muốn hoặc suy nghĩ không có nhận thức với nhu cầu của xã hội.
nga - Ngày 13 tháng 11 năm 2018

<< educe egocentric >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa