Ý nghĩa của từ du khách là gì:
du khách nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ du khách. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa du khách mình

1

13   6

du khách


dt. Khách đi chơi xa, khách du lịch: mở rộng, nâng cấp các khách sạn để đón du khách ở các nơi đến.
Nguồn: vdict.com

2

9   7

du khách


khách đi chơi xa, khách du lịch du khách đến tham quan
Nguồn: tratu.soha.vn

3

9   9

du khách


Khách đi chơi xa, khách du lịch. | : ''Mở rộng, nâng cấp các khách sạn để đón '''du khách''' ở các nơi đến.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

7   9

du khách


dt. Khách đi chơi xa, khách du lịch: mở rộng, nâng cấp các khách sạn để đón du khách ở các nơi đến.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của du khách
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< du dương du kích >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa