Ý nghĩa của từ drag là gì:
drag nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ drag. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa drag mình

1

4   0

drag


là một cuộc đua xe hơi ( drag racing)
Drag là một thể loại đua đơn giản hơn rất nhiều so với mọi thể thức thể thao tốc độ khác:chỉ cần có 2 xe tham gia, cùng xuất phát và chạy trên 2 làn đường thẳng song song với độ dài tiêu chuẩn là ¼ dặm - ~402m Xe nào đến đích trước là thắng cuộc. Nên một yếu tố quan trọng trong đua drag đó là khả năng bứt phá tốc độ của xe tham gia
gracehuong - Ngày 15 tháng 8 năm 2013

2

2   0

drag


Cái bừa lớn, cái bừa nặng. | Xe trượt (san đất, chở đồ nặng... ). | Xe bốn ngựa. | Lưỡi kéo, lưỡi vét (bắt cá, bẫy chim) ((cũng) drag net). | Máy nạo v [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

0   0

drag


1. (động từ) kéo lê (một vật hoặc người) đi với vẻ nặng nhọc hoặc khó khăn.
We had to drag the box to the ground.
(chúng tôi đã phải kéo lê cái hộp ra tận ngoài sân).
- Kéo ai đến một địa điểm, một nơi nào đó bất chấp sự lưỡng lự của họ.
My friends tried to drag me to the prom.
(bạn bè tôi cố lôi tôi đến buổi dạ tiệc)
Phuongthao2013 - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

4

0   0

drag


[dræg]|danh từ|ngoại động từ|nội động từ|Tất cảdanh từ cái bừa lớn, cái bừa nặng xe trượt (san đất, chở đồ nặng...) xe bốn ngựa lưỡi kéo, lưỡi [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

5

0   0

drag


| drag drag (drăg) verb dragged, dragging, drags   verb, transitive 1. To pull along with difficulty or effort; haul: dragged the heavy box out of the way. See synonyms at pull. 2. To [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

6

0   0

drag


Động từ: kéo
- Để di chuyển một cái gì đó bằng cách kéo nó dọc theo một bề mặt, thường là mặt đất
- Để khiến ai đó đi đâu đó mà họ không muốn đi
- Để di chuyển một cái gì đó trên màn hình máy tính bằng chuột
- Nếu một cái gì đó như một bộ phim hoặc hiệu suất kéo, nó dường như đi chậm vì nó nhàm chán
la gi - Ngày 25 tháng 9 năm 2019


Thêm ý nghĩa của drag
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< drachme dragage >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa