Ý nghĩa của từ di mẫu là gì:
di mẫu nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ di mẫu Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa di mẫu mình

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

di mẫu


Trong tiếng Hán, "di" là em gái hoặc chị gái của mẹ, còn "mẫu" là mẹ. Vậy dịch sang tiếng Việt thì nó được hiểu như "dì" của chúng ta. Ngoài ra, nó còn chỉ người vợ lẽ của cha ( được ví như chị em với mẹ thời đó).
la gi - 00:00:00 UTC 25 tháng 9, 2019
<< vong quốc run off >>