Ý nghĩa của từ run off là gì:
run off nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ run off Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa run off mình

1

0   0

run off


Cụm động từ:
- Rời đi đâu đó (ví dụ như bỏ nhà đi) hoặc rời khỏi ai đó đột ngột.
Danh từ "run-off"
- Một cuộc thi hoặc cuộc bầu cử bổ sung để quyết định người chiến thắng, bởi vì các đối thủ hàng đầu đã kết thúc như nhau
la gi - Ngày 30 tháng 9 năm 2019

Thêm ý nghĩa của run off
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< di mẫu knock over >>