Ý nghĩa của từ desk là gì:
desk nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ desk. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa desk mình

1

2   1

desk


bàn
Nguồn: speakenglish.co.uk

2

2   2

desk


[desk]|danh từ bàn giấy; bàn viết; bàn làm việcan office desk bàn làm việc ở cơ quana desk job một công việc bàn giấy cái bàn hoặc cái quầy trong mà phía sau có ng [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3

0   1

desk


Một cái bàn, cái khung, hoặc cái hộp, thường có mặt trên cùng phẳng và hơi nghiêng, dùng vào mục đích ban đầu là để đọc sách và viết. Chúng thường có n [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của desk
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< bureau plugin >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa