Ý nghĩa của từ declinate là gì:
declinate nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ declinate Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa declinate mình

1

0   0

declinate


đo độ lệch(từ)
Nguồn: dialy.hnue.edu.vn

Thêm ý nghĩa của declinate
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< decidous username >>