Ý nghĩa của từ danh xưng là gì:
danh xưng nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ danh xưng Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa danh xưng mình

1

1   0

danh xưng


Trong tiếng Việt, cụm từ "danh xưng" có nghĩa là cách xưng hô của người với người
Ví dụ 1: Tôi nên có danh xưng như thế nào với anh đây nhỉ?
Ví dụ 2: Danh xưng của anh và cô ấy không ổn lắm vì cô ấy lớn tuổi hơn.
nghĩa là gì - Ngày 04 tháng 8 năm 2019

Thêm ý nghĩa của danh xưng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< lts có hwaiting có >>