Ý nghĩa của từ dạ hội là gì:
dạ hội nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ dạ hội. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa dạ hội mình

1

13   2

dạ hội


dt. (H. dạ: đêm; hội: họp) Cuộc liên hoan tổ chức vào ban đêm: Công đoàn tổ chức một cuộc dạ hội.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

9   2

dạ hội


cuộc vui lớn tổ chức vào buổi tối đi dự dạ hội váy dạ hội
Nguồn: tratu.soha.vn

3

6   3

dạ hội


Cuộc liên hoan tổ chức vào ban đêm. | : ''Công đoàn tổ chức một cuộc '''dạ hội'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

3   3

dạ hội


dt. (H. dạ: đêm; hội: họp) Cuộc liên hoan tổ chức vào ban đêm: Công đoàn tổ chức một cuộc dạ hội.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "dạ hội". Những t [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của dạ hội
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< dạ dày dạ vũ >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa