Ý nghĩa của từ dược liệu là gì:
dược liệu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ dược liệu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa dược liệu mình

1

13   4

dược liệu


dt. Nguyên liệu tự nhiên có nguồn gốc thực vật, động vật, khoáng vật và vi sinh vật dùng để điều chế thành thuốc chín và các dạng bào chế.
Nguồn: vdict.com

2

10   2

dược liệu


dt. Nguyên liệu tự nhiên có nguồn gốc thực vật, động vật, khoáng vật và vi sinh vật dùng để điều chế thành thuốc chín và các dạng bào chế.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

8   2

dược liệu


nguyên liệu để chế thuốc phòng chữa bệnh khai thác nguồn dược liệu trong nước Đồng nghĩa: dược chất
Nguồn: tratu.soha.vn

4

5   2

dược liệu


Nguyên liệu tự nhiên có nguồn gốc thực vật, động vật, khoáng vật và vi sinh vật dùng để điều chế thành thuốc chín và các dạng bào chế.
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

1   0

dược liệu


Nguyên liệu tự nhiên có nguồn gốc thực vật, động vật, khoáng vật và vi sinh vật dùng để điều chế thành thuốc chín và các dạng bào chế.
ok - Ngày 10 tháng 2 năm 2017

Thêm ý nghĩa của dược liệu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< dưỡng đường dược sĩ >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa