Ý nghĩa của từ dương vật là gì:
dương vật nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ dương vật. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa dương vật mình

1

0   0

dương vật


Dương vật là cơ quan sinh dục, sinh sản của động vật có xương sống và không xương sống. Nó đồng thời là cơ quan tiểu tiện ở động vật có vú.
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

0   1

dương vật


Cơ quan giao cấu đực của nhiều loài động vật thụ tinh trong, có chức năng đưa tinh trùng vào cơ quan sinh sản cái của động vật cái.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

0   1

dương vật


dt. Cơ quan giao cấu đực của nhiều loài động vật thụ tinh trong, có chức năng đưa tinh trùng vào cơ quan sinh sản cái của động vật cáị. Các kết quả tìm ki [..]
Nguồn: vdict.com

4

0   1

dương vật


dt. Cơ quan giao cấu đực của nhiều loài động vật thụ tinh trong, có chức năng đưa tinh trùng vào cơ quan sinh sản cái của động vật cáị
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

0   1

dương vật


cơ quan giao cấu đực, gồm niệu đạo, các tổ chức cương cứng và các lớp bọc ngoài, có chức năng thải nước tiểu ra ngoài v&agr [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

6

1   2

dương vật


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
ngô bá khá - Ngày 06 tháng 8 năm 2020   NSFW / 18+

Thêm ý nghĩa của dương vật
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< dương lịch dưỡng đường >>