Ý nghĩa của từ cucumber là gì:
cucumber nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ cucumber. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa cucumber mình

1

1   0

cucumber


Cây dưa chuột. | Quả dưa chuột.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   0

cucumber


dưa chuột
Nguồn: speakenglish.co.uk

Thêm ý nghĩa của cucumber
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< cry cudgel >>