Ý nghĩa của từ cpi là gì:
cpi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ cpi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa cpi mình

1

0   0

cpi


viết tắt của Consumer Price Index, nghĩa là chỉ số giá tiêu dùng. người ta dựa vào giá của một số mặt hàng trong nhiều thời điểm để xem giá của mặt hàng đó thay đổi như thế nào, từ đó suy ra mức thay đôi chung của đại đa số các mặt hàng theo thời gian
hansnam - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

2

1   1

cpi


Có nghĩa là chỉ số giá tiêu dùng. Dùng để chỉ mức độ tăng giá của các sản phẩm trên thị trường. Nếu CPI cao có thể dẫn đến lạm phát, tức là giá trị đồng tiền nội địa giảm.
lucyta - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

3

0   0

cpi


1. Consumer Price Index: Chỉ số giá tiêu dùng. CPI được tính toán bằng cách lựa chọn một giỏ hàng hóa điển hình, xác định giá của mặt hàng, tính chi phí mua giỏ hàng hóa rồi tính theo phần trăm sự chênh lệch về giá của cùng một giỏ theo thời gian.
markarus - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

4

0   0

cpi


Chỉ số  giá tiêu dùng là một là biện pháp thay đổi giá trung bình trong một năm trong đối với mối  gia đình trung bình. Đây là số liệu thống kê lạm phát của thi trường đói với người tiêu dùng. 
Nguồn: gkfx.vn/thuat-ngu

5

0   0

cpi


Consumer Price Index
Nguồn: clbthuyentruong.com

6

0   0

cpi


Là từ ghi tắt của "Consumer Price Index" nghĩa là chỉ số giá tiêu dùng - chỉ số tính theo phần trăm để phản ánh mức thay đổi tương đối của giá hàng tiêu dùng theo thời gian. Đây là chỉ tiêu phổ biến trên thế giới nhằm đo lường mức giá và sự thay đổi của mức giá chính là lạm phát
nghĩa là gì - Ngày 21 tháng 2 năm 2019

7

0   0

cpi


CPI hoặc cpi có thể là viết tắt của:
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của cpi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< bf ck vk >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa