Ý nghĩa của từ chí khí là gì:
chí khí nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ chí khí. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa chí khí mình

1

76   25

chí khí


Chí lớn và sự khảng khái, không chịu khuất phục trước sức mạnh hoặc trở ngại. | : ''Người có '''chí khí'''.'' | : '''''Chí khí''' hơn người.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

31   24

chí khí


là niềm tin vững bền ko bao giờ thay đổi
Trang Lily - Ngày 25 tháng 4 năm 2016

3

37   36

chí khí


dt. Chí lớn và sự khảng khái, không chịu khuất phục trước sức mạnh hoặc trở ngại: người có chí khí chí khí hơn người.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

35   35

chí khí


ý chí và tinh thần chí khí anh hùng một con người đầy chí khí và nghị lực
Nguồn: tratu.soha.vn

5

5   5

chí khí


Là người có ý chí không khuất phục trước khó khăn luôn giàu nghị lực
Ẩn danh - Ngày 17 tháng 10 năm 2019

6

32   38

chí khí


dt. Chí lớn và sự khảng khái, không chịu khuất phục trước sức mạnh hoặc trở ngại: người có chí khí chí khí hơn người.. Các kết quả tìm kiếm liên quan [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của chí khí
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< chí hiếu chí ác >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa