Trang Lily

Vote-up nhận được61
Vote-down nhận được35
Điểm:27 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

61 Thumbs up   35 Thumbs down

chí khí


là niềm tin vững bền ko bao giờ thay đổi
Trang Lily - Ngày 25 tháng 4 năm 2016