Trang Lily

Vote-up nhận được32
Vote-down nhận được24
Điểm:7 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

32   24

chí khí


là niềm tin vững bền ko bao giờ thay đổi
Trang Lily - Ngày 25 tháng 4 năm 2016