Ý nghĩa của từ chí ác là gì:
chí ác nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ chí ác. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa chí ác mình

1

0   0

chí ác


Ác quá. | : ''Con mụ '''chí ác'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

chí ác


tt. ác quá: Con mụ chí ác.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "chí ác". Những từ phát âm/đánh vần giống như "chí ác": . chí ác chơi ác
Nguồn: vdict.com

3

0   0

chí ác


tt. ác quá: Con mụ chí ác.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của chí ác
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< chí khí chích >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa