Ý nghĩa của từ cao độ là gì:
cao độ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ cao độ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa cao độ mình

1

1   0

cao độ


Độ cao. | : '''''Cao độ''' của âm thanh.'' | Mức độ cao hơn bình thường. | : ''Lòng căm thù đến '''cao độ'''.'' | Mức độ cao. | : ''Cố gắng '''cao độ'''.'' | [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   2

cao độ


I. dt. 1. Độ cao: cao độ của âm thanh. 2. Mức độ cao hơn bình thường: lòng căm thù đến cao độ. II. tt. Mức độ cao: cố gắng cao độ phát huy cao độ tính ch [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   2

cao độ


I. dt. 1. Độ cao: cao độ của âm thanh. 2. Mức độ cao hơn bình thường: lòng căm thù đến cao độ. II. tt. Mức độ cao: cố gắng cao độ phát huy cao độ tính chủ động, sáng tạo của tuổi trẻ.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   2

cao độ


độ cao (thường nói về âm thanh). mức độ cao căm hận đến cao độ Tính từ ở===== mức độ cao ===== lòng quyết tâm cao độ tập trung ca [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5

0   2

cao độ


Cao độ, độ cao của một điểm trong không gian là khoảng cách thẳng đứng (theo chiều lực hút hấp dẫn) từ điểm đó đến một mặt đẳng thế chuẩn. Mặt ch [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

6

0   2

cao độ


Cao độ là một đặc tính của tri giác cho phép chúng ta có thể sắp xếp những âm thanh khác nhau thành một chuỗi những âm có mối tương quan với nhau về tần s [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org


Thêm ý nghĩa của cao độ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< cao áp cau >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa