Ý nghĩa của từ can trường là gì:
can trường nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ can trường. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa can trường mình

1

43   5

can trường


I. dt. Nh. Can tràng. II. tt. Gan dạ, không sợ gian khổ, hiểm nguy: một con người can trường các chiến sĩ can trường.
Nguồn: vdict.com

2

31   13

can trường


. | Gan dạ, không sợ gian khổ, hiểm nguy. | : ''Một con người '''can trường'''.'' | : ''Các chiến sĩ '''can trường'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

19   8

can trường


I. dt. Nh. Can tràng. II. tt. Gan dạ, không sợ gian khổ, hiểm nguy: một con người can trường các chiến sĩ can trường.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

can trường


Can Trường (1930 - 1977) là một diễn viên kịch nói kì cựu của sân khấu Việt Nam. Ông tên thật là Phạm Hữu Lộc, sinh tại Chợ Mới, An Giang. Ông là người con [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

0   0

can trường


Can trường = gan dạ , không sợ khó khăn để đến với thành công.
Hoa - Ngày 16 tháng 11 năm 2019

6

11   18

can trường


(Từ cũ, Văn chương) gan và ruột; dùng để chỉ nỗi lòng, tâm tình thổ lộ can trường can trường xót xa Đồng nghĩa: can tràng T [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

7

7   15

can trường


can trường có nghĩa là can đảm
uyennhi - Ngày 14 tháng 5 năm 2015


Thêm ý nghĩa của can trường
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< cam đoan can án >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa