uyennhi

Vote-up nhận được9
Vote-down nhận được16
Điểm:-6 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

9   16

can trường


can trường có nghĩa là can đảm
uyennhi - Ngày 14 tháng 5 năm 2015