Ý nghĩa của từ công ty tnhh có là gì:
công ty tnhh có nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ công ty tnhh có Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa công ty tnhh có mình

1

0   0

công ty tnhh có


Hay "Công ty trách nhiệm hữu hạn", là loại hình kinh doanh riêng lẻ theo cá nhân hay một nhóm người ít hơn 50 người cùng góp vốn và phát triển công ty. Có hai loại hình thức là cty TNHH 1 thành viên và nhiều thành viên. Đây là một dạng kinh doanh tư nhân không dính dáng gì đến nhà nước.
nghĩa là gì - Ngày 28 tháng 1 năm 2019

Thêm ý nghĩa của công ty tnhh có
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< giày nmd ốc thượng thổ >>