Ý nghĩa của từ giày nmd là gì:
giày nmd nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ giày nmd Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa giày nmd mình

1

0   0

giày nmd


"nmd" là từ viết tắt của từ "nomad", nghĩa là "người du mục". Từ "nmd" xuất phát từ thương hiệu đồ thể thao nổi tiếng thế giới "Adidas". Qua những sản phẩm giày mang hiệu "nmd", nó đưa ra một thông điệp là bền bỉ, dù có đi dài, nhiều hay xa bao nhiêu thì nó vẫn khiến cho người mang thoải mái.
nghĩa là gì - Ngày 28 tháng 1 năm 2019

Thêm ý nghĩa của giày nmd
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< msi công ty tnhh có >>