Ý nghĩa của từ ốc thượng thổ là gì:
ốc thượng thổ nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ốc thượng thổ Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ốc thượng thổ mình

1

0   0

ốc thượng thổ


Đây là cụm từ trong cung mệnh tử vi của con người khi sinh vào năm Bính và ở mệnh Thổ. Trong đó, "ốc thượng thổ" là một dạng chất thuộc đất ở trên mái nhà hay một dạng để lợp thành ngói cho mái nhà. Như vậy, người thuộc cung này có xu hướng muốn che chở, bảo vệ mọi người.
nghĩa là gì - Ngày 28 tháng 1 năm 2019

Thêm ý nghĩa của ốc thượng thổ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< công ty tnhh có vung tay quá trán >>