Ý nghĩa của từ cô độc là gì:
cô độc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ cô độc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa cô độc mình

1

10 Thumbs up   1 Thumbs down

cô độc


chỉ riêng một mình, tách khỏi mọi liên hệ với xung quanh sống cô độc trong túp lều tranh Đồng nghĩa: đơn độc
Nguồn: tratu.soha.vn

2

9 Thumbs up   1 Thumbs down

cô độc


Thích một mình , không thích chỗ đông người. Thích làm việc không liên quan tới ai , thích làm việc chính mình. Tự cô lập với tất cả mọi người xung quanh - Cô Độc
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 4 tháng 6, 2019

3

4 Thumbs up   1 Thumbs down

cô độc


Xem cô đơn
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

4 Thumbs up   1 Thumbs down

cô độc


"Cô" trong cụm từ "cô quạnh" nghĩa là xung quanh không có ai, khung cảnh đìu hiu còn "độc" trong cụm từ "đơn độc" nghĩa là lẻ loi một mình không biết nương tựa vào ai. Như vậy, "cô độc" là một tính từ dùng để miêu tả trạng thái cô đơn, không có ai bên cạnh của một người
nghĩa là gì - 00:00:00 UTC 14 tháng 6, 2019

5

2 Thumbs up   1 Thumbs down

cô độc


paccekaṃ (trạng từ)
Nguồn: phathoc.net

6

1 Thumbs up   3 Thumbs down

cô độc


Là một danh từ chỉ một trạng thái tâm lý mà người đó chủ động không muốn tiếp xúc với mọi người, hay nói cách khác là tự cô lập mình với xã hội. Họ luôn làm mọi thứ một mình, sống riêng cuộc sống của họ và chẳng chia sẻ bất cứ điều gì với ai.
bao - 00:00:00 UTC 10 tháng 10, 2018

<< độc cô tỉ muội >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa