Ý nghĩa của từ độc cô là gì:
độc cô nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ độc cô. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa độc cô mình

1

4 Thumbs up   0 Thumbs down

độc cô


Xem cô đơn
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

độc cô


Độc Cô (giản thể: 独孤; phồn thể: 獨孤; bính âm: Dúgū) là một họ của người châu Á. Họ này xuất hiện chủ yếu ở Trung Quốc.
Nguồn: vi.wikipedia.org
<< đô con cô độc >>