Ý nghĩa của từ cà rem là gì:
cà rem nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ cà rem. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa cà rem mình

1

4   2

cà rem


cà-rem (F. crème) đphg Nh. Kem.
Nguồn: vdict.com

2

3   1

cà rem


Kem hay cà rem (từ tiếng Pháp: crème) là món ăn ngọt dạng đông lạnh làm từ sản phẩm sữa như kem béo, trứng gà thêm vào gia vị và đường. Hỗn hợp này đư [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

1   1

cà rem


cà-rem (F. crème) đphg Nh. Kem.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của cà rem
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< cà phê cà vạt >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa