Ý nghĩa của từ bless you là gì:
bless you nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ bless you. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bless you mình

1

1   0

bless you


Trong tiếng Anh, cụm từ "bless you" có nghĩa là:
Ví dụ 1: This is a cruel accident. The injured is my friend, god bless you. (Đây là một tai nạn tàn khốc. Người bị thương là bạn tôi, mong chúa phù hộ cho bạn)
Ví dụ 2: I'm bless you pass the exam. (Tôi chúc bạn vượt qua kì thi)
nghĩa là gì - Ngày 01 tháng 8 năm 2019

2

0   0

bless you


Tức là "Chúa ban phước lành cho con". Các cha xứ thường nói như vậy với các con chiên của mình.

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta cũng thường dùng cụm này để nói với bạn bè, người thân, mong những điều tốt lành đến cho họ, mong Chúa sẽ quan tâm và ban phước lành cho họ.
lucyta - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của bless you
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< are you there cam ky thi hoa >>