Ý nghĩa của từ cam ky thi hoa là gì:
cam ky thi hoa nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ cam ky thi hoa Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa cam ky thi hoa mình

1

5   4

cam ky thi hoa


Đây là từ chỉ đức tính của con người đa tài, giỏi giang nhiều lĩnh vực.
Cầm: chơi đàn giỏi
Kỳ: chơi cờ giỏi
Thi: làm thơ ca giỏi
Họa: năng khiếu về hội họa, vẽ giỏi
lucyta - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của cam ky thi hoa
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< bless you can help >>