Ý nghĩa của từ are you there là gì:
are you there nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ are you there Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa are you there mình

1

14 Thumbs up   6 Thumbs down

are you there


- Là câu tiếng Anh có nghĩa là "Bạn/anh/chị/em có ở đó không?".
Ví dụ:
I am at the cinema now. Are you there?
Nghĩa là "Mình đang ở rạp chiếu phim. Bạn có ở đó không? "
lucyta - Ngày 31 tháng 7 năm 2013
<< niet ban bless you >>