Ý nghĩa của từ bi quan là gì:
bi quan nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ bi quan. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bi quan mình

1

23   12

bi quan


t. 1 Có cách nhìn nặng nề về mặt tiêu cực, không tin ở tương lai. Thái độ bi quan. Nhìn đời bằng cặp mắt bi quan. 2 (kng.). (Tình hình) khó cứu vãn, tuyệt vọ [..]
Nguồn: vdict.com

2

13   8

bi quan


có cách nhìn nặng nề về mặt tiêu cực, không tin tưởng ở sự phát triển theo hướng tốt, ở tương lai thái độ bi quan nh&igrav [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

3

16   12

bi quan


Có cách nhìn nặng nề về mặt tiêu cực, không tin ở tương lai. | : ''Thái độ '''bi quan'''.'' | : ''Nhìn đời bằng cặp mắt '''bi quan'''.'' | . (Tình hình) khó cứ [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

12   9

bi quan


t. 1 Có cách nhìn nặng nề về mặt tiêu cực, không tin ở tương lai. Thái độ bi quan. Nhìn đời bằng cặp mắt bi quan. 2 (kng.). (Tình hình) khó cứu vãn, tuyệt vọng. Tình hình rất bi quan.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

0   0

bi quan


Tính từ chỉ thái độ, suy nghĩ tiêu cực. Người bi quan thường nghĩ đến những chuyện rủi ro có thể xảy ra, trong lòng cứ canh cánh, đinh ninh rằng điều đó sẽ rất tồi tệ, không có cách cứu chữa. Tuy suy nghĩ thực tế nhưng khi có những suy nghĩ bi quan sẽ dễ dẫn đến thất bại.
nga - Ngày 01 tháng 12 năm 2018

6

0   6

bi quan


cách nhìn nặng nề về mục tiêu
Ẩn danh - Ngày 25 tháng 4 năm 2015

Thêm ý nghĩa của bi quan
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< облучать biên >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa