Ý nghĩa của từ bh là gì:
bh nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ bh. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bh mình

1

27   11

bh


Trong tin nhắn bình thường thì "bh" có thể là "bây giờ", "bao giờ" ("giờ" hay được viết tắt lại là "h"). Còn tùy nhiều ngữ cảnh khác, bh có thể được hiểu là bảo hiểm, bảo hành...
gracehuong - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

2

15   11

bh


bưu hãn
Nguồn: beedance07.com

3

0   0

bh


Từ nghữ Bh trong nhóm mua bán thì có ý nghĩ là = Bảo Hành
Cù Mão - Ngày 04 tháng 6 năm 2019

Thêm ý nghĩa của bh
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< cio cdo >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa