Ý nghĩa của từ bay là gì:
bay nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 10 ý nghĩa của từ bay. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bay mình

1

13   4

bay


Bay là quá trình mà theo đó một đối tượng di chuyển thông qua một bầu khí quyển (đặc biệt là không khí) hoặc xa hơn nữa (chuyến bay vào vũ trụ), bằng cách [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

7   6

bay


Khu vực đặt container trên tàu.
Nguồn: maerskline.com

3

5   5

bay


[bay]|to flyQuan sát những con chim tập bay To watch the birds learn to flyBắn con chim đang bay To shoot a bird on the wingQuan sát máy bay đang bay To observe a plane in flightVệ tinh n [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

4

5   5

bay


Bay là dụng cụ cầm tay dùng để làm láng phẳng bề mặt sệt (bay thợ hồ) hoặc để đào vật chất tơi hay dạng hạt (bay làm vườn). Bay gồm lưỡi và tay cầm [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

3   4

bay


Hồng. | : ''a '''bay''' horse'' — ngựa hồng | Ngựa hồng. | Vịnh. | Gian (nhà); ô (chuồng ngựa). | Phần nhà xây lồi ra ngoài. | Nhịp (cầu). | Chỗ tránh nhau [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

6

3   4

bay


1.vụng, vịnh 2. khoảng, nhịp  (cầu)funnel shaped ~ vụng hình phễu
Nguồn: dialy.hnue.edu.vn

7

3   5

bay


[bei]|tính từ|danh từ|động từ|Tất cảtính từ hồnga bay horse ngựa hồngdanh từ ngựa hồng (địa lý,địa chất) vịnh gian nhà; ô chuồng ngựa phần nhà xây l [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

8

3   5

bay


dụng cụ của thợ nề, gồm một miếng thép mỏng hình lá lắp vào cán, dùng để xây, trát, láng. dao mỏng hình l& [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

9

2   5

bay


1 dt. 1. Dụng cụ có lưỡi bằng sắt, hoặc thép mỏng, cán tròn, dùng để xây, trát, miết cho phẳng: dùng bay trát nhà bay thợ xây. 2. Dao mỏng hình lá trúc dùng để cạo sơn dầu khi vẽ. 3. Dụng cụ có thân tròn, hai đầu mỏng, vát, dùng để gọt khoét khi nặn tượng. 2 I. đgt. 1. Di [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

10

1   6

bay


1 dt. 1. Dụng cụ có lưỡi bằng sắt, hoặc thép mỏng, cán tròn, dùng để xây, trát, miết cho phẳng: dùng bay trát nhà bay thợ xây. 2. Dao mỏng hình lá trúc dùng đ [..]
Nguồn: vdict.com

Thêm ý nghĩa của bay
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ghép xếp >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa