Ý nghĩa của từ bao hàm là gì:
bao hàm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ bao hàm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bao hàm mình

1

11   5

bao hàm


Chứa đựng bên trong, mang bên trong (nói về cái nội dung trừu tượng). | : '''''Bao hàm''' nhiều ý nghĩa.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

6   3

bao hàm


đg. Chứa đựng bên trong, mang bên trong (nói về cái nội dung trừu tượng). Bao hàm nhiều ý nghĩa.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "bao hàm". Những từ phát âm [..]
Nguồn: vdict.com

3

3   6

bao hàm


parigaṇhana (trung), ogadha (tính từ)
Nguồn: phathoc.net

4

0   7

bao hàm


đg. Chứa đựng bên trong, mang bên trong (nói về cái nội dung trừu tượng). Bao hàm nhiều ý nghĩa.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

0   9

bao hàm


(nội dung) hàm chứa bên trong câu thơ bao hàm nhiều ý nghĩa "Lời nói vô tâm của Quỳnh Hoa chúa thấy bao hàm cả [..]
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của bao hàm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< bao dung bia miệng >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa