Ý nghĩa của từ bang giao là gì:
bang giao nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ bang giao. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bang giao mình

1

0   1

bang giao


Giao thiệp giữa nước này với nước khác. | : ''Quan hệ '''bang giao'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   1

bang giao


đg. Giao thiệp giữa nước này với nước khác. Quan hệ bang giao.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "bang giao". Những từ phát âm/đánh vần giống như "bang giao":& [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   1

bang giao


đg. Giao thiệp giữa nước này với nước khác. Quan hệ bang giao.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   1

bang giao


giao thiệp về mặt nhà nước giữa nước này với nước khác quan hệ bang giao giữa hai nước
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của bang giao
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ban đầu bao dung >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa