Ý nghĩa của từ ba hoa là gì:
ba hoa nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ ba hoa. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ba hoa mình

1

13   4

ba hoa


| Nói nhiều, phóng đại quá sự thật, có ý khoe khoang. | : ''Nó chỉ '''ba hoa''' thế thôi chứ có biết gì đâu.'' | : ''Ăn nói '''ba hoa''' một tấc lên trời.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

11   4

ba hoa


(F. bavard) đgt., (tt.)Nói nhiều, phóng đại quá sự thật, có ý khoe khoang: Nó chỉ ba hoa thế thôi chứ có biết gì đâu ăn nói ba hoa một tấc lên trời.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

11   4

ba hoa


nói bố láo chứ chả làm được gì
Ẩn danh - Ngày 25 tháng 11 năm 2013

4

8   5

ba hoa


(F. bavard) đgt., (tt.)Nói nhiều, phóng đại quá sự thật, có ý khoe khoang: Nó chỉ ba hoa thế thôi chứ có biết gì đâu ăn nói ba hoa một tấc lên trời.. Các kết q [..]
Nguồn: vdict.com

5

8   7

ba hoa


Nói nhiều, phóng đại quá sự thật, có ý khoe khoang
Nguồn: tudienlong.com

6

1   0

ba hoa


Chuyen nói phét nói sai sự thật để khoe khoang và ra vẻ hơn người khác
Ẩn danh - Ngày 15 tháng 1 năm 2017

7

0   0

ba hoa


Chuyen nói phét nói sai sự thật để khoe khoang và ra vẻ hơn người khác
Ẩn danh - Ngày 15 tháng 1 năm 2017

Thêm ý nghĩa của ba hoa
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ai ai bao nhiêu >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa