Ý nghĩa của từ bất tường là gì:
bất tường nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ bất tường. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bất tường mình

1

3   2

bất tường


t. (cũ). Không lành, gở. Điềm bất tường.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

1   0

bất tường


Tối qua mơ thấy pháp sư chữa bệnh, lên mạng xem giãi nghĩa là điềm bất tường. Sáng hôm nay vô tính tiền nhầm ck cho khách luôn.
Yến Minh - Ngày 04 tháng 1 năm 2021

3

0   0

bất tường


. Không lành, gở | : ''Điềm '''bất tường'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

0   0

bất tường


t. (cũ). Không lành, gở. Điềm bất tường.
Nguồn: vdict.com

5

0   0

bất tường


bất tường: không rõ ràng, không minh bạch
Trượng - Ngày 06 tháng 5 năm 2017

Thêm ý nghĩa của bất tường
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< bản xứ bẹ >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa