Ý nghĩa của từ bất hủ là gì:
bất hủ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ bất hủ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bất hủ mình

1

55   22

bất hủ


Không bao giờ mất đi; Có giá trị mãi mãi. | : ''Bình.'' | : ''Ngô đại cáo là khúc ca hùng tráng '''bất hủ''' của dân tộc ta (Phạm Văn Đồng)''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

47   20

bất hủ


tt. (H. hủ: mục nát) Không bao giờ mất đi; Có giá trị mãi mãi: Bình Ngô đại cáo là khúc ca hùng tráng bất hủ của dân tộc ta (PhVĐồng).. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "bất hủ". Những từ phát âm/đá [..]
Nguồn: vdict.com

3

31   23

bất hủ


(cái có giá trị tư tưởng, tinh thần) không bao giờ mất, mãi mãi còn nguyên giá trị một áng văn bất hủ
Nguồn: tratu.soha.vn

4

26   21

bất hủ


tt. (H. hủ: mục nát) Không bao giờ mất đi; Có giá trị mãi mãi: Bình Ngô đại cáo là khúc ca hùng tráng bất hủ của dân tộc ta (PhVĐồng).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

3   0

bất hủ


không bao giờ cũ nát không bao giờ mất đi
ngát - Ngày 03 tháng 5 năm 2017

6

31   30

bất hủ


Không bao giờ mất đi; Có giá trị mãi mãi: Bình Ngô đại cáo là khúc ca hùng tráng bất hủ của dân tộc ta .. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "bất hủ". Những từ phát âm/đánh vần giống như "bất hủ": . bất hảo bất hòa bất hủ biệt hiệu
Ẩn danh - Ngày 26 tháng 12 năm 2016

Thêm ý nghĩa của bất hủ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< bất hợp pháp bất lợi >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa