Ý nghĩa của từ autumn là gì:
autumn nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ autumn. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa autumn mình

1

2   0

autumn


Mùa thu. | Thời xế chiều (thời kỳ bắt đầu suy tàn).
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   2

autumn


['ɔ:təm]|danh từ mùa thu (nghĩa bóng) thời xế chiều (thời kỳ bắt đầu suy tàn)Từ điển Anh - Anh
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3

0   2

autumn


(tiếng Anh Mỹ: fall) mùa thu
Nguồn: speakenglish.co.uk

Thêm ý nghĩa của autumn
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< essayeur avalanche >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa