Ý nghĩa của từ ao ước là gì:
ao ước nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ ao ước. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ao ước mình

1

3   4

ao ước


đgt. Mong mỏi được cái mà mình muốn có: Thú Hương-sơn ao ước bấy lâu nay (ChMTrinh). // dt. Điều mơ ước: Có những ao ước phóng khoáng (Tố-hữu).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

2   5

ao ước


ước có được, đạt được điều gì một cách thiết tha ao ước một cuộc sống gia đình hạnh phúc Đồng nghĩa: ước ao
Nguồn: tratu.soha.vn

3

1   5

ao ước


đgt. Mong mỏi được cái mà mình muốn có: Thú Hương-sơn ao ước bấy lâu nay (ChMTrinh). // dt. Điều mơ ước: Có những ao ước phóng khoáng (Tố-hữu).. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "ao ước". Những từ p [..]
Nguồn: vdict.com

4

1   5

ao ước


apekkhati (apa + ikkh + a), apekkhana (trung), apekkhā (nữ), apekkha (tính từ), abhikaṅkhati (abhi + kukh + ṃ + a), abhikaṅkhana (trung), abhikaṅkhitā (trung)
Nguồn: phathoc.net

5

0   4

ao ước


Em đang dạy hoc đừng hỏi nữa
Thanh - Ngày 29 tháng 10 năm 2017

6

0   5

ao ước


Điều mơ ước. | : ''Có những '''ao ước''' phóng khoáng (Tố Hữu)'' | Mong mỏi được cái mà mình muốn có. | : ''Thú.'' | : ''Hương-sơn '''ao ước''' bấy lâu nay (Chu Mạnh Trinh)'' [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của ao ước
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< anh thư ba đào >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa