Ý nghĩa của từ anh linh là gì:
anh linh nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ anh linh. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa anh linh mình

1

1   1

anh linh


dt. (H. anh: đẹp tốt; linh: thiêng liêng) Hồn thiêng liêng: Anh linh các liệt sĩ. // tt. Thiêng liêng: Người mê tín cho là vị thần thờ ở miếu đó anh linh.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

2   2

anh linh


linh hồn của người được tôn vinh nghiêng mình trước anh linh các liệt sĩ Tính từ (Trang trọng) như linh thiêng "Sống trung liệt, t [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

3

1   1

anh linh


Sẽ chết rất thiêng
Ẩn danh - Ngày 11 tháng 7 năm 2015

4

2   3

anh linh


Hồn thiêng liêng. | : '''''Anh linh''' các liệt sĩ.'' | Thiêng liêng. | : ''Người mê tín cho là vị thần thờ ở miếu đó '''anh linh'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

2   3

anh linh


dt. (H. anh: đẹp tốt; linh: thiêng liêng) Hồn thiêng liêng: Anh linh các liệt sĩ. // tt. Thiêng liêng: Người mê tín cho là vị thần thờ ở miếu đó anh linh.. Các kế [..]
Nguồn: vdict.com

6

2   3

anh linh


một cái tên Việt Nam thường đặt cho cả nam giới và nữ giới

Anh là một tên đệm thường gặp cho cả nam và nữ
VD: Đỗ Anh Khoa, Nguyễn Anh Thương

Linh là một cái tên thông thường cho cả nam giới và nữ giới

Anh Linh không có ý nghĩa gì quá đặc biệt
hansnam - Ngày 10 tháng 8 năm 2013


Thêm ý nghĩa của anh linh
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< anh em anh thư >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa