Ý nghĩa của từ any là gì:
any nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ any. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa any mình

1

74   32

any


any cũng có nghĩa là " anh người yêu "
Nguyệt - Ngày 31 tháng 1 năm 2014

2

28   23

any


Một, một (người, vật) nào đó (trong câu hỏi). | : ''have you '''any''' book(s)?'' — anh có quyển sách nào không? | Tuyệt không, không tí nào (ý phủ định). | : ''I haven't '''any''' penny'' — tôi t [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

24   22

any


['eni]|tính từ |đại từ|phó từ |Tất cảtính từ (dùng trong câu phủ định và câu hỏi, sau if / whether , hardly , never , without ... và sau các động từ prevent , ban , avoid , forbid ) (dùng để chỉ một s [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

4

6   5

any


any là bất kì
Ẩn danh - Ngày 10 tháng 11 năm 2014

5

5   6

any


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
tuan vu - Ngày 04 tháng 6 năm 2014   NSFW / 18+

6

1   3

any


Đại từ: bất kì
Ví dụ 1: Có bất kì những hiện tượng lạ nào trong phòng cậu không? Như lạnh hơn chẳng hạn. (Are there any weird things in your room? Such as to be colder).
Ví dụ 2: Tôi khẳng định rằng không gửi bất cứ tin nhắn nào cho cô ấy. (I admit that not sending any message to her).
nghĩa là gì - Ngày 11 tháng 6 năm 2019

7

3   6

any


Anh nguoi iu
Ẩn danh - Ngày 14 tháng 2 năm 2015

Thêm ý nghĩa của any
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< another xyster >>