Ý nghĩa của từ anniversary là gì:
anniversary nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ anniversary. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa anniversary mình

1

8   7

anniversary


or wedding anniversary
Nguồn: speakenglish.co.uk

2

8   9

anniversary


Ngày kỷ niệm; lễ kỷ niệm. | : '''''anniversary''' of one's birth'' — kỷ niệm ngày sinh | : '''''anniversary''' of someone's death'' — ngày giỗ của ai
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

1   2

anniversary


Danh từ (tiếng Anh): lễ kỉ niệm (những dịp đặc biệt)
Từ này người Việt và ở một số nước trên thế giới dùng từ viết tắt là "anni".
Ví dụ: lễ kỉ niệm ngày cưới, kỉ niệm ngày thôi nôi,...
Ngoài ra, từ này tùy trường hợp hay cái nhìn mỗi người như kỉ niệm 100 ngày yêu.
nghĩa là gì - Ngày 16 tháng 1 năm 2019

4

0   2

anniversary


Có nghĩa là kỉ niệm một ngày gì đó đặc biệt trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Ví dụ, khi một cặp vợ chồng đã kết hôn, sau khoảng 1 năm, 5 năm, 10 năm hay thậm chí là 50 năm họ sẽ tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ để kỉ niệm cho ngày đặc biệt này.
bao - Ngày 04 tháng 10 năm 2018

5

5   8

anniversary


[,æni'və:səri]|danh từ ngày kỷ niệm; lễ kỷ niệmto celebrate an anniversary làm lễ kỷ niệmanniversary of one's birth kỷ niệm ngày sinhanniversary of someone's death ngày gi [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

Thêm ý nghĩa của anniversary
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< simultaneous simplicity >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa