Ý nghĩa của từ anh hào là gì:
anh hào nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ anh hào. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa anh hào mình

1

12 Thumbs up   7 Thumbs down

anh hào


(Từ cũ, Văn chương) anh hùng, hào kiệt (nói chung) "Đường đường một đấng anh hào, Côn quyền hơn sức, lược thao gồm tài." (TKiều) Đồng nghĩa: anh kiệt [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

9 Thumbs up   9 Thumbs down

anh hào


anh hùng hào kiệt
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

6 Thumbs up   8 Thumbs down

anh hào


anh hùng hào kiệt
Nguồn: vdict.com

4

6 Thumbs up   11 Thumbs down

anh hào


Anh hùng hào kiệt.
Nguồn: vi.wiktionary.org

<< ai hầu chi ai ba bó một giạ >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa