Ý nghĩa của từ android là gì:
android nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ android. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa android mình

1

9 Thumbs up   9 Thumbs down

android


Người máy, máy có nhân tính.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

5 Thumbs up   7 Thumbs down

android


Android một thuật ngữ dùng để gọi người máy, máy móc được trang bị trí thông minh và có cảm xúc (Nó tự thân vận động, suy nghĩ, biểu cảm và giao tiếp. Hiểu đơn giản là người nhân tạo)
Android cũng là tên một hệ điều hành mã nguồn mở thuộc sở hữu của Google.
Ngô Đồng - 00:00:00 UTC 22 tháng 7, 2015

3

4 Thumbs up   7 Thumbs down

android


tên một hệ điều hành phát triển bởi Google và dựa trên nền tảng Linux. Trước đây, Android được phát triển bởi công ty liên hợp Android cho các thiết bị điện thoại thông minh, máy tính bảng cảm ứng. Các ứng dụng của Androit được viết dựa trên ngôn ngữ Java. Hiện nay hệ điều hành này rất phổ biến
thanhthanh - 00:00:00 UTC 30 tháng 7, 2013

4

5 Thumbs up   8 Thumbs down

android


Android là một hệ điều hành dựa trên nền tảng Linux được thiết kế dành cho các thiết bị di động có màn hình cảm ứng như điện thoại thông minh( smart phone) và máy tính bang( ipad)
gracehuong - 00:00:00 UTC 31 tháng 7, 2013

5

4 Thumbs up   7 Thumbs down

android


Tên hệ điều hành điện thoại di động được Google phát triển.
Nguồn: m4v.me

6

5 Thumbs up   9 Thumbs down

android


Tên hệ điều hành điện thoại di động được Google phát triển.
Nguồn: apkk.wap.sh

7

2 Thumbs up   8 Thumbs down

android


Android là một hệ điều hành dựa trên nền tảng Linux được thiết kế dành cho các thiết bị di động có màn hình cảm ứng như điện thoại thông minh và máy tính bảng. Ban đầu, Android được phát triển bởi Tổn [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

<< filament resistor filament capacitance >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa