Ý nghĩa của từ an ninh là gì:
an ninh nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 11 ý nghĩa của từ an ninh. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa an ninh mình

1

154 Thumbs up   49 Thumbs down

an ninh


tình hình trật tự xã hội bình thường, yên ổn, không có rối loạn an ninh được đảm bảo giữ gìn an ninh, trật tự Tính từ yên ổn về mặt t [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

82 Thumbs up   29 Thumbs down

an ninh


yên ổn về chính trị và trật tự xã hội
lan - 00:00:00 UTC 28 tháng 2, 2016

3

33 Thumbs up   14 Thumbs down

an ninh


Yên ổn về chính trị và trật tự xã hội
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 9 tháng 2, 2017

4

33 Thumbs up   26 Thumbs down

an ninh


Yên ổn,không có tệ nạn xã hội,luôn thái bình không có sự việc hay tại nạn xảy ra cả
Gia Như - 00:00:00 UTC 22 tháng 2, 2016

5

54 Thumbs up   56 Thumbs down

an ninh


Được yên ổn, không có rối ren. | :''Giữ cho xã hội '''an ninh''' cơ quan '''an ninh'''.'' | Cơ quan có nhiệm vụ bảo vệ sự yên ổn và trật tự của xã hội. | :''Các cán bộ của cơ quan '''an ninh''' đã k [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

6

46 Thumbs up   48 Thumbs down

an ninh


tt. (H. an: yên; ninh: không rối loạn) Được yên ổn, không có rối ren: Giữ cho xã hội an ninh cơ quan an ninh Cơ quan có nhiệm vụ bảo vệ sự yên ổn và trật tự của xã hội: Các cán bộ của cơ quan an ninh đã khám phá được một vụ cướp.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de (offline)

7

23 Thumbs up   25 Thumbs down

an ninh


an ninh là sự yên ổn
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 2 tháng 2, 2016

8

9 Thumbs up   12 Thumbs down

an ninh


(xã) tên gọi các xã thuộc h. Quỳnh Phụ (Thái Bình), h. Bình Lục (Hà Nam), h. Mỹ Tú (Sóc Trăng), h. Tiền Hải (Thái Bình), h. Quảng Ninh (Quảng Bình). Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "An Ninh". Những [..]
Nguồn: vdict.com

9

12 Thumbs up   16 Thumbs down

an ninh


(xã) tên gọi các xã thuộc h. Quỳnh Phụ (Thái Bình), h. Bình Lục (Hà Nam), h. Mỹ Tú (Sóc Trăng), h. Tiền Hải (Thái Bình), h. Quảng Ninh (Quảng Bình)
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de (offline)

10

9 Thumbs up   13 Thumbs down

an ninh


An Ninh có thể là một trong số các địa danh sau đây: Việt Nam Trung Quốc Tên của các nhân vật:
Nguồn: vi.wikipedia.org

11

20 Thumbs up   26 Thumbs down

an ninh


yên ổn hẳn tránh được tai nạn tránh được thiệt hại
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 22 tháng 2, 2016

<< hàng lối yên >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa