Ý nghĩa của từ ae là gì:
ae nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ ae. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ae mình

1

3 Thumbs up   2 Thumbs down

ae


+ là từ viết tắt của American Eagle ( Đại bàng mỹ), đây là một thương hiệu thời trang giá bình dân ở Mỹ. Quần áo của hãng này rất được giới trẻ yêu thích. Đối thủ của hãng này là abercrombie and fitch
vuvu - 00:00:00 UTC 26 tháng 7, 2013

2

2 Thumbs up   1 Thumbs down

ae

Nguồn: vnmilitaryhistory.net
<< against all odds aa >>